Čísla z mobilních reklam, které skutečně fungují

Posted by | Press releases
  • 0
  • 2016-08-03

RTB House – firma zaměřená na sofistikovaná retargetingová řešení a specialista na výkonnostní reklamy – zjišťovala, jak by vypadal ideální banner na mobilních zařízeních. Společnost analyzovala stovky vybraných reklamních kampaní svých klientů na téměř 40 světových trzích. Cílem bylo zjistit, zda odlišné parametry jako velikost, počet nabídek či demografické atributy mají vliv na účinnost bannerů.

Přilákejte tzv. Millennials a generaci Z

Výzkum RTB House ukázal, že CTR (míra proklikovosti) reklamy je v mobilních zařízeních často vyšší než v případě jejího zobrazení na počítači – průměrné CTR se v počítačích pohybuje kolem 0,73 %, zatímco na chytrých telefonech kolem 0,84 % a tabletech 0,87 %. Tyto údaje vyplývají z agregovaných dat z téměř 40 trhů.

Michal Drahokoupil, Key Account Manager v RTB House pro Českou republiku a Slovensko, zdůrazňuje, že role mobilních reklam rok od roku roste s příchodem nové, mladší populace, jež se vyznačuje odlišným nákupním postupem. “Pro dnešní uživatele, kteří jsou téměř neustále online, bývají mobily často jejich číslem jedna na cestě ke koupi. Jak ukazuje studie IAB, mladí lidé (zejména ti první z Generace Z a poslední z tzv. Millennials) jsou otevřenější k všimnutí si reklamy cílené dle jejich chování na sociálních sítích a historie procházení webu. Více než polovina z nich konala na základě shlédnutí relevantní reklamy na jejich mobilním zařízení. Aby to správné sdělení dorazilo k pravděpodobným kupujícím, je důležité použít efektivní reklamní strategii. Čím přesnější jste při cílení reklamy u mladé generace, tím je větší šance ji přilákat a přesvědčit k nákupu,” vysvětluje Drahokoupil.

Více nabídek, více přilákaných kupujících

Podle RTB House má na reklamní kampaň v mobilech významný vliv počet nabídek prezentovaných v každé reklamě. Nejúčinnější bannery obsahovaly 12 produktů a dosahovaly průměrného CTR 1,4 % na chytrých telefonech a 1,3 % na tabletech. Druhé nejvíce úspěšné bannery poté prezentovaly 6 nebo 3 produkty. CTR mobilních bannerů s 12 produkty bylo o 43 % vyšší než bannery s 6 produkty, a o 52 % vyšší než ty se 3 produkty. Uživatelé měli tendenci klikat méně na bannery s 5 produkty – na mobilech byly šestkrát méně efektivní než nejúspěšnější 12tiproduktové.

Když se podíváme na tablety, bannery s 12 produkty dosahovaly o 19 % vyšší CTR než bannery s 6 produkty, a o 39 % vyšší než ty se 3 produkty. Bannery s pouze jednou nabídkou byly pětinásobně méně efektivní než 12tiproduktové.

“Podobně jako u klasické reklamní kampaně lze i zde říci, že čím více produktů banner ukazuje, tím větší je šance přilákat kupující. Například pokud spojíme do jednoho banneru produkty z několika kategorií, které zákazník již prohlížel, zvýšíme šanci, že ho zaujmou,” dodává Drahokoupil.

Na velikosti banneru záleží

Stojí za to si uvědomit, že velikost banneru je také důležitá. Společnost RTB House analyzovala tři nejoblíbenější velikosti bannerů používané v mobilech: 300×250, 320×100 a 320×50. Nejefektivnější velikostí se ukázal být formát 300×250, jehož průměrné CTR se na chytrých telefonech pohybovalo kolem 1,03 % (celkem o 186 % více než u formátu 320×100 a o 133 % více než u 320×50), na tabletech pak na úrovni 1,04 % (celkem o 305 % a 174 % více než u zbylých dvou formátů).

Podle Michala Drahokoupila není žádným překvapením, že větší reklamy fungují lépe. “Velké bannery snáze zachytí uživatelovu pozornost, zvláště pokud mluvíme o menších obrazovkách mobilních zařízení, které jsou používány i na cestě. Pomocí použití pokročilé technologie, jež umožňuje personalizaci sdělení a promuje pouze produkty, o které se uživatel zajímá, můžeme zvýšit potenciál, že si naší reklamy všimne a rozhodne se nakoupit,” shrnuje.